از نقاله های حمل و نقل کمربند زغال سنگ استفاده می شود