من به کارخانه تولید آسیاب توپ 00 تن در روز نیاز دارم