تجهیزات کارد و چنگال مخصوص استخراج فشنگ hartl pc 1055 j