در آسیاب های توپ ktps کارخانه های ساخته شده از توپ ساخته می شوند