در مزرعه از آسیاب چکش خردکن خوراک مرغداری با سیم sgs bv استفاده شده است