همه یاتاقان های اندازه گیری شده از توپ فولادی کرومی ریخته گری استفاده می شود