اسلاید دروازه یا شیر منحرف کننده جهت انتقال زغال سنگ