از 54 دستگاه سنگ شکن اولیه برای فروش استفاده شده است