استخراج معادن جنوب آفریقا از كانادا گیاهان سنگ شکن استفاده می كرد